Cestovní kancelář „GAMA TOURS“

Vám nabízí zajištění ozdravných pobytů pro děti mateřských a základních škol, škol v přírodě...

foto Rekreacni centrum Sepetna
Rekreační centrum
Sepetná, Ostravice
foto Penzion Slunicko
Penzion Sluníčko
Ostravice
foto Hotel Petr Bezruc
Hotel Petr Bezruč
Malenovice
foto Hotel Odra
Hotel Odra
Ostravice
foto Hotel DUO
Hotel DUO
Horní Bečva
foto chata pro 6 osob
Rekreační chata
Trojanovice
Vážení klienti,
rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana osobních údajů všech klientů byla a je pro nás velice důležitá. S ohledem na aplikaci Nařízení EU č 2016/679 (GDPR) jsme provedli interní audit všech procesů zpracování, ukládání, zabezpečení i likvidace osobních údajů našich klientů a provedli jsme nezbytná opatření, aby naše postupy odpovídaly nařízení. Vaše osobní údaje chráníme, jsou u nás v bezpečí. Podívejte se na to, jak s Vašimi daty pracujeme.

Jak nás kontaktovat:

Budete-li mít ke zpracování Vašich údajů jakýkoli dotaz, můžete nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu adrese: ckgamatours(@)seznam.cz

Zpracovatel osobních údajů:

Osobní údaje zpracovává přímo Petr Gabzdyl CK Gama Tours. Před předáním osobních údajů zákazníků třetí osobě, je vždy s touto třetí osobou uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, které jsou zákonem uloženy a dodržovány ze strany CK Gama Tours.
Dále mohou být vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům(soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí).

Objednávka zájezdu či jiné služby:

Pokud si u nás objednáte zájezd či jiné služby, vyplňujeme s Vámi podrobnou cestovní smlouvu a zjišťujeme další důležité údaje nutné pro vyřízení Vaší objednávky a plnění zákonných povinností. Jsou to především: název organizace, jméno a příjmení, bankovní spojení, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, emailová a doručovací adresa. Všechny tyto osobní údaje zpracováváme pouze po zákonem stanovenou dobu, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vaší objednávky.
Pokud si u nás objednáte zájezd, pak za účelem plnění cestovní smlouvy musíme některé Vaše osobní údaje předat i našim dodavatelům, což jsou hlavně hotely a dopravci dopravci, případně pojišťovna. Více viz. oddíl Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Poskytování nabídek na míru

Vaše základní kontaktní údaje v rozsahu jméno a příjmení, emailová a doručovací adresa, případně telefon budeme dále zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu za účelem zasílání obchodních sdělení. Novinky a cílené nabídky zasíláme zejména prostřednictvím emailu, výjimečně použijeme Vaši poštovní adresu a pošleme Vám naší novou nabídku. Proti zasílání marketingových sdělení se můžete kdykoli odvolat, zasláním e-mailu s odhlášením příjmu nabídek CK.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup:

V rámci naší firmy pracují s osobními daty jen proškolení zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou povinni zachovávat určená bezpečnostní opatření.

Ochrana a zabezpečení Vašich dat:

Vaše data chráníme v maximální možné míře. Přijali jsme řadu opatření proti jejich zneužití, poškození nebo zničení. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci byli řádně poučeni a proškoleni.

Jaká máte práva:

Chcete-li vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, nebo pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, obraťte se na nás, podáme Vám podrobné vysvětlení. O co nás můžete například požádat?

Právo na přístup k informacím:

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, proč a po jak dlouhou dobu, jak je archivujeme a komu předáváme. I když jsme se snažili všechny důležité otázky zodpovědět právě na této stránce, pokud zde náhodou něco nenajdete, zeptejte se nás. Podrobnosti ke zpracování Vašich osobních údajů Vám sdělíme nejpozději do 30ti dnů.

Právo na změnu:

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, neúplné nebo neaktuální, napište nám. Vše prověříme a bude-li třeba, dáme co nejdříve do pořádku.

Právo na výmaz údajů:

Pokud nás požádáte, Vaše data z našich databází smažeme. Výjimkou jsou ty osobní údaje, které musíme evidovat, protože to po nás vyžaduje zákon (třeba údaje z cestovních smluv, účetní doklady, apod.). Zároveň zajistíme vymazání údajů u našich zpracovatelů, kteří pro nás zajišťují některé ze služeb. Odstranění provedeme do 30 dnů ode dne, kdy obdržíme Vaši žádost.

Právo na omezení zpracování:

Pokud chcete zpracovávání Vašich údajů u nás z nějakého důvodu dočasně omezit (třeba do doby, než dojde k opravě/doplnění údajů, apod.), kontaktujte nás. Vaše údaje nebudeme po stanovenou dobu nijak využívat.

Právo podat podnět nebo stížnost:

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost Petr Gabzdyl CK Gama Tours nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Veškerá sdělení a vyjádření vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

Kontaktní údaje:

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit e-mailem: ckgamatours(@)seznam.cz nebo písemně na korespondenční adrese Petr Gabzdyl CK Gama Tours, Žabeňská 694, 739 21 Paskov.
Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.
Přijeďte! Těšíme se na Vás!
Zájemci o pobyt volejte na 604 943 838, 603 234 227 nebo pište na e-mail: ckgamatours(@)seznam.cz
CK GAMA TOURS, 739 21 Paskov, Žabeňská 694, IČ: 11802758
poslední aktualizace 3.10.2022 03:03 / vytvořeno © 2011-2023 R.G.